.analytics

LIGEN.analytics wspiera proces podnoszenia sportowego poziomu naszych Partnerów, pomagając trenerom, analitykom i scoutom. Pomoc polega na wdrożeniu całościowych systemów analizy taktycznej lub pojedynczych produktów analitycznych o dużej kompleksowości. W naszym działaniu konsekwentną bazę stanowi autorski “Koncept analizy kontekstowej”, autorska metodyka oraz systematyka stosowanych rozwiązań. Wsparcie LIGEN.analytics skierowane jest również do sędziów i obserwatorów sędziowskich.

pokaż więcej

IT`S ALL ABOUT CONTEXT

Koncept analizy kontekstowej:

Każda sytuacja boiskowa otrzymuje odniesienie do kontekstu zdarzeń i kompleksowych zależności taktycznych. Rozpoznanie szerokiego kontekstu jest warunkiem przeprowadzenia dogłębnej i właściwej analizy.

/ Kontekst przestrzenny w doborze kadru meczowego:

Zbyt wąski kadr podczas nagrywania meczu piłkarskiego nie pozwala ocenić kontekstu działań zespołowych, stosowanych rozwiązań oraz następstw poszczególnych wydarzeń boiskowych. Dlatego ważne jest, aby stale prezentować rozmieszczenie oraz ścieżki poruszania wszystkich zawodników.

/ Kontekst czasowy w aspekcie długości zaznaczanych scen:

Automatyczne sposoby zaznaczania scen – stosujące ustawiony standardowo czas trwania sceny (algorytm) – ignorują kontekst taktyczny. Aby móc ocenić zależności taktyczne, należy indywidualnie dopasować długość sceny do wydarzeń. Taki efekt można osiągnąć jedynie poprzez manualne zaznaczanie scen. Właśnie tak pracujemy.

/ Kontekst rzeczowy przy ocenie sytuacji boiskowych:

Sytuacje (akcje) przypisane jedynie do kategorii głównej, jak choćby “Atak pozycyjny”, nie zajmują się kontekstem wydarzeń w ramach tej sytuacji. Dopiero po dodaniu dodatkowych parametrów dana sytuacja (akcja) otrzymuje precyzyjną charakterystyka i może zostać poddana wnikliwej ocenie. W naszym pakiecie ELITE “atak pozycyjny” może zostać scharakteryzowany maksymalnie przez 31 kryteriów.

/ Kontekst klubu w procesie analitycznym:

Stosując standardowe doradztwo do każdego klubu, nie moglibyśmy się skupić na indywidualnej charakterystyce każdego podmiotu piłkarskiego. Zapatrywania piłkarskie, struktura klubu i pionu sportowego, model gry, możliwości ludzkie – należy uwzględnić kontekst, oparty na wielu aspektach.

/ mobilne rejestrowanie meczów:

nagrania meczowe skoncentrowane na przedstawieniu kontekstu taktycznego, obserwacji ustawienia bazowego, rozmieszczenia oraz poruszania zespołu; przekazanie materiału meczowego natychmiast po zakończeniu spotkania, archiwum meczów na platformie online “Coaching Cockpit”, do tego Live-Tagging oraz Live-Coaching

/ Analiza:

Zaznaczanie scen, ocena sytuacji boiskowych na bazie licznych parametrów, raporty meczowe, rozwojowe, interaktywne oraz rozpoznawanie schematów (elementów powtarzalnych) w grze – wszystkie informacje w ramach naszych kompleksowych i komplementarnych pakietów oparte są zawsze na kontekście wydarzeń.

/ Doradztwo:

Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania analityczne w ramach naszego portfolio, wspieramy interpretację analizy oraz wyciąganie wniosków, optymalizujemy proces analityczny, wdrażamy profesjonalne oprogramowanie, a także przeprowadzamy szkolenia wewnętrzne z szerokiego zakresu analizy taktycznej w odniesieniu do pracy szkoleniowej. Doradzamy indywidualnie i profesjonalnie.

/ Technologia:

Udostępniamy platformy online, programy do analizy taktycznej, rozwiązania do prezentacji przeprowadzonych analiz. Oferujemy także możliwość integracji nagrań meczowych oraz analiz do platform innych firm. Wszystko po to, aby ułatwić korzystanie z naszych produktów analitycznych.

Portfolio:

 • Scoutingfeed
 • natychmiastowe przekazanie pliku meczowego
 • taktyczne dane jakościowe
 • analiza pracy sędziego
 • program do analizy taktycznej
 • doradztwo analityczne
 • Live-Tagging Live-Coaching
 • analiza taktyczna działań zespołowych
 • raporty meczowe, rozwojowe, interaktywne
 • Coaching Cockpit
 • integracja rozwiązań do zewnętrznych platform

.analytics

LIGEN.analytics wspiera proces podnoszenia sportowego poziomu naszych Partnerów, pomagając trenerom, analitykom i scoutom. Pomoc polega na wdrożeniu całościowych systemów analizy taktycznej lub pojedynczych produktów analitycznych o dużej kompleksowości. W naszym działaniu konsekwentną bazę stanowi autorski “Koncept analizy kontekstowej”, autorska metodyka oraz systematyka stosowanych rozwiązań. Wsparcie LIGEN.analytics skierowane jest również do sędziów i obserwatorów sędziowskich.

pokaż więcej

IT`S ALL ABOUT CONTEXT

Koncept analizy kontekstowej:

Każda sytuacja boiskowa otrzymuje odniesienie do kontekstu zdarzeń i kompleksowych zależności taktycznych. Rozpoznanie szerokiego kontekstu jest warunkiem przeprowadzenia dogłębnej i właściwej analizy.

/ Kontekst przestrzenny w doborze kadru meczowego:

Zbyt wąski kadr podczas nagrywania meczu piłkarskiego nie pozwala ocenić kontekstu działań zespołowych, stosowanych rozwiązań oraz następstw poszczególnych wydarzeń boiskowych. Dlatego ważne jest, aby stale prezentować rozmieszczenie oraz ścieżki poruszania wszystkich zawodników.

/ Kontekst czasowy w aspekcie długości zaznaczanych scen:

Automatyczne sposoby zaznaczania scen – stosujące ustawiony standardowo czas trwania sceny (algorytm) – ignorują kontekst taktyczny. Aby móc ocenić zależności taktyczne, należy indywidualnie dopasować długość sceny do wydarzeń. Taki efekt można osiągnąć jedynie poprzez manualne zaznaczanie scen. Właśnie tak pracujemy.

/ Kontekst rzeczowy przy ocenie sytuacji boiskowych:

Sytuacje (akcje) przypisane jedynie do kategorii głównej, jak choćby “Atak pozycyjny”, nie zajmują się kontekstem wydarzeń w ramach tej sytuacji. Dopiero po dodaniu dodatkowych parametrów dana sytuacja (akcja) otrzymuje precyzyjną charakterystyka i może zostać poddana wnikliwej ocenie. W naszym pakiecie ELITE “atak pozycyjny” może zostać scharakteryzowany maksymalnie przez 31 kryteriów.

/ Kontekst klubu w procesie analitycznym:

Stosując standardowe doradztwo do każdego klubu, nie moglibyśmy się skupić na indywidualnej charakterystyce każdego podmiotu piłkarskiego. Zapatrywania piłkarskie, struktura klubu i pionu sportowego, model gry, możliwości ludzkie – należy uwzględnić kontekst, oparty na wielu aspektach.

/ mobilne rejestrowanie meczów:

nagrania meczowe skoncentrowane na przedstawieniu kontekstu taktycznego, obserwacji ustawienia bazowego, rozmieszczenia oraz poruszania zespołu; przekazanie materiału meczowego natychmiast po zakończeniu spotkania, archiwum meczów na platformie online “Coaching Cockpit”, do tego Live-Tagging oraz Live-Coaching

/ Analiza:

Zaznaczanie scen, ocena sytuacji boiskowych na bazie licznych parametrów, raporty meczowe, rozwojowe, interaktywne oraz rozpoznawanie schematów (elementów powtarzalnych) w grze – wszystkie informacje w ramach naszych kompleksowych i komplementarnych pakietów oparte są zawsze na kontekście wydarzeń.

/ Doradztwo:

Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania analityczne w ramach naszego portfolio, wspieramy interpretację analizy oraz wyciąganie wniosków, optymalizujemy proces analityczny, wdrażamy profesjonalne oprogramowanie, a także przeprowadzamy szkolenia wewnętrzne z szerokiego zakresu analizy taktycznej w odniesieniu do pracy szkoleniowej. Doradzamy indywidualnie i profesjonalnie.

/ Technologia:

Udostępniamy platformy online, programy do analizy taktycznej, rozwiązania do prezentacji przeprowadzonych analiz. Oferujemy także możliwość integracji nagrań meczowych oraz analiz do platform innych firm. Wszystko po to, aby ułatwić korzystanie z naszych produktów analitycznych.

Portfolio:

 • Scoutingfeed
 • natychmiastowe przekazanie pliku meczowego
 • taktyczne dane jakościowe
 • analiza pracy sędziego
 • program do analizy taktycznej
 • doradztwo analityczne
 • Live-Tagging Live-Coaching
 • analiza taktyczna działań zespołowych
 • raporty meczowe, rozwojowe, interaktywne
 • Coaching Cockpit
 • integracja rozwiązań do zewnętrznych platform

.partnerzy